Produkt został dodany do koszyka
Witaj Gościu!
lub
0 produkty
pl
eng
ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE ZA CO NAJMNIEJ 1000,00 ZŁOTYCH NETTO A MY ZAPŁACIMY ZA PRZESYŁKĘ TOWARU DO CIEBIE Mamy najlepsze ceny w Polsce, po prostu sprawdź!

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Definicje.

Komstal – Michał Kowejsza prowadząc działalność gospodarczą pod firmą Michał Kowejsza Komstal z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 29a lok. 101, NIP 7962069837, REGON 670956952, właściciel sklepu internetowego www.superzawiesia.pl.

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.superzawiesia.pl z logowaniem się do konta lub bez logowania się do konta.

Sklep internetowy – prowadzony przez Komstal serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, na stronie internetowej www.superzawiesia.pl.

Asortyment/towar – towar oferowany przez Komstal w sklepie internetowych www.superzawiesia.pl.

Zamówienie z logowaniem do konta – proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.

Zamówienie bez logowania do konta - proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w sklepie internetowym www.superzawiesia.pl.

 

Postanowienia Ogólne.

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz przez bezpośredni kontakt telefoniczny.

2.    Głównym towarem oferowanym przez sklep internetowy są zawiesia, uchwyty, chwytaki, centrowniki oraz akcesoria służące do podnoszenia i mocowania ładunków.

 

Przyjmowanie i Realizacja Zamówień.

3.    Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę sklepu internetowego www.superzawiesia.pl , faxem, mailem bądź listownie. Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną bądź listowną Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia mailem lub telefonicznie. Zamówienie złożone przez Klienta słownie w oddziale Komstal uważa się za potwierdzone w chwili wpisania zamówienia do elektronicznego systemu sprzedaży.

4.    Zamówienie dokonywane przez stronę sklepu internetowego przyjmowane są z logowaniem do konta jak i bez logowania do konta. Zamówienia z logowaniem do konta dokonywane są po rejestracji polegającej na utworzeniu i aktywacji indywidualnego konta na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego www.superzawiesia.pl. W wyniku takiej rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do indywidualnego konta. Klient może posiadać tylko jedno konto przypisane do jednego adresu e-mail. Klientowi nie można korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać innym Klientom możliwości korzystania z jego konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do konta. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

5.    W zamówieniu Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz jego dostawy i podaje adres dostawy oraz dane do faktury, jeżeli Klient zgłosił chęć jej otrzymania. Zmiana adresu dostawy może być dokonana wyjątkowo po uzyskaniu zgody Komstal i przed wydaniem zamówionego towaru kurierowi/przewoźnikowi lub innemu podmiotowi, który będzie dostarczał zamówiony towar.

6.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się: - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie potwierdzenia przez osobę zamawiającą danych zawartych w formularzu zamówienia, w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty - w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na konto Komstal:

PKOBP Oddział 9 w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa

62 1020 1097 0000 7002 0223 2106

7.    Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy towar dostępny jest na magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:

a)    częściowa realizacja zamówienia,

b)    wydłużenie czasu oczekiwania,

c)    anulowanie całości zamówienia.

 

Jeżeli Klient nie potwierdzi zamówienia w przeciągu 2 dni roboczych, to takie zamówienie nie będzie realizowane.

8.    W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik firmy Komstal będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta. Firma Komstal nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

9.    W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

10.  Produkty oznaczone jako "wyprzedaż" mogą cechować się widocznymi wadami (uszkodzone opakowanie, brak opakowania, zadrapania etc.). Jeśli nie są wymienione w opisie prosimy o kontakt z naszym handlowcem.

11.  Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może anulować złożone zamówienie:

a)    osobiście w siedzibie Komstal,

b)    telefonicznie,

c)    emailem pod adresem sklep@superzawiesia.pl.

 

12.  Komstal zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

Ceny i Koszty Dostawy.

13.  Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.superzawiesia.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostaw. Aktualna informacja o kosztach dostawy  dostępna jest na stronie sklepu internetowego.

14.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

15.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

16.  Komstal zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.


Płatność i dostawa.

17.  Przy składaniu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za towar. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)    gotówka przy odbiorze towaru w siedzibie Komstal,

b)    za pobraniem: należność pobiera kurier DPD (płatność za pobraniem możliwa jest tylko przy zamówieniach nieprzekraczających kwoty 5000 zł brutto),

c)    przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego Komstal (przedpłata całości lub części wartości zamówienia). Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie - z podanym wcześniej numerem zamówienia.

W przypadku wybranego towaru Komstal zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówienia lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

18.  Dostawa realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19.  Przy odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest w obecności kuriera do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Klient i kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie Komstal.

20.  Koszt dostawy podany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy  Komstal zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym i doliczenie kosztów do kwoty zamówienia.

21.  W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Komstal zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

22.  W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

23.  W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę  mailowo na adres: sklep@superzawiesia.pl lub telefonicznie bezpośrednio z handlowcem obsługującym zamówienie. Handlowiec uzgodni wtedy procedurę odesłania towaru i wymiany na zgodny z zamówieniem przez magazyn. W przypadku braku towaru zostanie wystawiona korekta na brakujący towar, a należność zwrócona zgodnie z obowiązującymi z zasadami zwrotów na konto Klienta.

Ochrona danych osobowych.

24.  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wyłącznie związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

25.  Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Jedynym administratorem danych osobowych zgromadzonych w celach związanych z działalnością sklepu www.superzawiesia.pl jest Komstal.

26.  Korzystanie ze sklepu internetowego www.superzawiesia.pl oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.

27.  Za zgodą Klienta sklep internetowy www.superzawiesia.pl przesyła informację handlową, tzw. „newsletter”, zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie klikając w link zamieszczony każdorazowo w newsletterze „Wypisz z newslettera”.

28.  Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną stosuje się ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204) zgodnie z jej postanowieniami.Odstąpienie od umowy.

29.  Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej w ramach sklepu internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy aby Klient przesłał informację drogą mailową dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

30.  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

31.  Klienci ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwrot przez Klienta przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez sklep Internetowy.

32.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Komstal zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep Internetowy został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

33.  Komstal dokonuje zwrotu płatności Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych towarów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

34.  Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

35. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

Dane kontaktowe.

36.  Wszelką korespondencje prosimy kierować na adres:

Komstal Michał Kowejsza

ul. Przędzalnicza 14

43-300 Bielsko-Biała

numerem telefonu 33 829 58 08.

 

Postanowienia Końcowe.

37.  Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym odbywa się według Regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, Komstal może rozwiązać umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.

38.  Komstal zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie sklepu internetowego www.superzawiesia.pl. Klientów, którzy dokonali zakupu towarów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin wiążący w danie złożenia zamówienia.

39.  Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych, układu i kompozycji strony sklepu internetowego www.superzawiesia.pl , a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uprzedniej zgody Komstal. Nazwy towarów i producentów są wykorzystywane wyłącznie  celach handlowych i są zastrzeżone znakami towarowymi producentów.

40.  Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Komstal na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

41.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 rok, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).